Когато човекът си отиде

Този момент е неизбежен. Последният ще е затворил вратата след себе си, ще е завъртял ключа на катинара и ще е обърнал гръб. За последен път. Интересното е какво се случва след това.

/следва/