Простите истини на сърцето

автор: светител Теофан Затворник

издава: Света Гора, Атон, славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“

стр.: 430

цена: 16лв

Всъщност, безценна. „Простите истини на сърцето“ като втори том от творенията на руския епископ Теофан Затворник събира в себе си негови слова и проповеди за пътя към спасението на душата. Книгата е разделена на няколко части:

1. Три слова за носенето на кръста – в която се обяснява какви видове кръстове има, как и защо трябва да ги носим и какъв е смисълът от това.

2. Четири слова за молитвата – изключително полезна част за тези, които истински искат да достигнат до пълноценното общение с Бога чрез молитвата, за това как да се молим правилно, как да поддържаме молитвения огън в сърцата си и какво да направим, за да бъде чута молитвата ни.

3. За съвършеното обръщане от съблазните на света и греха към Бога – как да живеем в този свят и от какво да се пазим, какво да правим, за да не попаднем в мрежата на лукавия, а да се спасим.

4. Пет поучения за пътя към спасението – като продължение на предишната част  – тук подробно се изяснява какво точно трябва да сторим, за да наследим живот вечен.

5. Вътрешният живот – да, както външен – на делата и думите, така имаме и вътрешен живот, който много често е много по-важен от външния, защото от пълно сърце говорят устата. Тук се говори за борбата със страстите, за движенията на сърцето и как да ги разпознаваме.

6. Напомняне на всечестните монахини за това, какво изисква от тях монашеството – въпреки, че този дял е предназначен по-скоро за монасите и монахините, надали би навредило на мирянина да научи повече за монашеския живот. Добре е, когато мирянин наподобява монах в делата и сърцето си, не е добре, когато монахът наподобява мирянин.

7. Четири беседи за изясняване на книгата „Пастир“ на свети Ерм – изключително интересна и полезна част от книгата, особено за тези, които не са запознати с „Пастир“. Особено внимание трябва да се обърне на съветите, които дава Ангелът пазител на св. Ерм за спасението си.

За почитането на светиите в православието

БЕСЕДА ЗА ВТОРАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД

Архим. Серафим Алексиев

„Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи” (Изх. 20:4-5)

Почитането на светиите

Тук може да възникне у някои въпросът: „Не се ли провиняваме срещу тая изрична Божия заповед ние, православните християни, които, вярвайки в Бога и служейки Нему, почитаме още и св. Богородица, и св. Апостоли, и св. Мъченици, и всички други светци, като в тяхна чест устройваме празници, издигаме храмове, служим литургии, пеем песни и пр.? Не са ли за нас светците нещо като божества, от които очакваме милост и помощ, и които едва ли не изместват за нас Бога?”

В такова нещо искат да ни обвинят протестантите, но напразно! Ние бихме били идолопоклонници, ако боготворяхме светците и ако с тяхното почитане бихме затъмнявали Божията слава. Но всъщност ние не ги боготворим и никого не поставяме на мястото на Иисуса Христа, нашия единствен Спасител, Изкупител и Ходатай! Ние само следваме думите на Иисуса Христа, Който е казал на Своите апостоли, а чрез тях и на всички Свои светии: „Който приема вас, Мене приема, а който приема Мене, приема Тогова, Който ме е пратил” (Мат. 10:4)

При идолопоклонството кумирите отдалечават поклонниците си от истинския Бог. А при почитането на светците се получава обратното: светците хващат като че ли за ръка дошлите при тях по-малки техни братя и ги завеждат при Христа, а с туй – при Бога! Православният християнин вижда в светците Божии угодници и не ги боготвори, а почита, именно почита, защото е послушен към боговдъхновеното Свещено Писание, което съветва всички верни: „Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им” (Евр. 13:7)

Никога, когато се служи божествена литургия в чест на някой светец, не се принася жертва на светеца, а само на Бога. Блажени Августин говори: „Не на мъчениците ние посвещаваме свещенството, богослуженията и жертвоприношенията (както правят това езичниците по отношение на своите божества), защото ние смятаме за свой Бог не тях самите, а техния Бог. Наистина, почитаме паметта им като на свети Божии люде, които са воювали за истината до смърт… Но чувал ли е някой някога, щото свещеникът, стоящ пред олтара, построен даже над св. Тяло на мъченик, в Божия чест и почит, да казва в своите молитви: на тебе, Павле, Петре или Киприане, принасям жертва?… И тъй, ние не почитаме светите мъченици с божествени почести… не сме им установили свещеници и не им извършваме жертвоприношения, защото това е нещо неприлично, неподобаващо и непозволено; то трябва да става само по отношение на единия Бог.

Как св. Църква схваща почитането на светците, проличава най-добре от следните класически думи на св. Иоана Дамаскина.

Трябва да почитаме светците като Христови приятели, като чеда и наследници Божии, по словата на евангелиста Иоана Богослова: „А на всички ония, които Го приеха, даде възможност да станат чеда Божии”(Иоан. 1:14)… Как да не почитаме тия, които са и служители, и приятели, и синове Божии? Честта, която се оказва на най-усърдните служители, доказва любовта към общия Владика… Правилно трябва да ги почитаме, да въздигаме в тяхно име храмове на Бога, да принасяме дарове, да тачим дните на тяхната памет… Като гледаме, как са живели всички тия светци, нека подражаваме на тяхната вяра, любов, надежда, ревност, живот, твърдост в страданията, търпение дори до кръв, за да се удостоим и ние като тях с венците на славата.”

Протестантите ни обвиняват в това, че сме прибягвали до ходатайството на светците. Вярно е, че ние търсим в молитвеното си общение със светците тяхното ходатайство, но не защото не зачитаме единствения Ходатай – Христа, а понеже вярваме в Писанието, което казва: „Голяма сила има усърдната молитва на праведника” (Иак. 5:16). За нас светците не са ходатаи в смисъла на Христа. Той е Ходатай по същество и по изкупителните Си заслуги. А светците ходатайстват за нас, подражавайки на Христа и на великата Му любов към грешниците. Както е един нашият небесен Отец (Мат. 23:9), но това не пречи да имаме и на земята отци и бащи, и както е един нашият Учител и Наставник – Христос (Мат. 28:8, 10), без това да премахва земните учители и наставници, така точно е един единствен нашият Ходатай – Иисус Христос, „Който отдаде Себе си за откуп на всички” (1 Тим. 2:5-6), без това да пречи да имаме и по-малки ходатаи – Божиите угодници.

Те са обаче съвсем различни от него! Христос е Ходатай в делото на изкуплението и синовното застъпничество пред Отца. А светците са ходатаи с молитвите си за нас като приятели Божии. Христос е Ходатай, Който няма нужда от други ходатаи. А светците, когато са живели на земята, са имали нужда от Ходатая-Христа, и сега имат нужда от Него за нас… Накратко казано, Христос е Ходатай по природа, а светците са ходатаи по благодат (по Стефан Яворски).

Ако Бог е Владетелят, светците са Неговите министри, на които Сам Бог е благоволил да даде голяма власт: те ще съдят света (1 Кор. 6:2), техните молитви имат голяма сила (Иак. 5:16). Особено велико е застъпничеството на Божията Майка пред нейния Божествен Син. Как да не се обръщаме към нея! Как да не я тачим, когато тя сама по вдъхновение на Дух Свети е предрекла, че ще я почитат всички християни, говорейки: „Ето, от сега ще ме облажават всички родове” (Лук. 1:48). Ако протестантите толкова държат за Свещеното Писание, защо не почитат св. Богородица, почитането на която е предречено там? Защо не почитат светците, чието зачитане е заповядано от Иисуса Христа с думите: „Който приема вас, Мене приема” (Мат. 10:40), и чието прославяне е предсказано още във Ветхия Завет с думите: „Аз ще прославя ония, които Мене прославят” (1 Цар. 2:30). А щом Бог прославя светците, как могат човеци да им отричат дължимата почит?

Но независимо от всичко това голяма психологическа необходимост за истински вярващия в Бога е почитането на светците. Те улесняват християнина, който ги тачи, в доближаването му до небето. Те са някакво необходимо стъпало между греховната богоотдалеченост и възсъединяването в Бога. Св. Ап. Павел говори така на вярващите: „Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа” (1 Кор. 11:1). Ако трябваше направо да догонваме Христа, колко хора биха се отчаяли в това непосилно духовно начинание! Иисус Христос е непостижим образец на всички съвършенства. Но ето, светците ни улесняват и насърчават в устрема към Бога. Много от тях са живели преди това обикновен човешки живот, други са били може би грешни като нас и дори по-грешни и от нас. Ала с Божията помощ са станали светци! Перипетиите на техния живот са толкова поучителни! Техните изкушения, техните борби, техните подвизи, тяхната вяра – всичко това може да окуражи слабите. Чрез своите жития светците сякаш ни говорят: „И ние бяхме човеци с немощи като вашите. Но с Божията помощ победихме греха. Щом ние можахме, и вие с Божията помощ ще можете! Опитайте само, но с твърда вяра и света решимост да не се връщате назад към греха и ще се доближите до Бога.” Тъй светците не ни задържат при себе си, както правят идолите, препоръчвайки се за божества, а ни водят при Бога.

Възлюблени, ако вие искате да направите вашето дете художник, няма да му дадете да почне с най-сложната картина, дето има много фигури, богати движения, всевъзможни багри и хиляди нюанси. Това ще обезсърчи малкия живописец и той ще се откаже от намерението си да стане художник. В началото вие ще му дадете да рисува прости неща, след това по-сложни и постепенно постепенно ще го водите към съвършенството. Тъй е и в духовния живот. Светците са ония степени, по които трябва да почнем да се издигаме, да стигнем до най-съвършения Образец – Христа!

От всички направени до тук разсъждения се вижда, колко погрешно мислят протестантите, когато казват, че, почитайки светците, ние се отклоняваме от истинското богопочитание и чрез тяхното честване затъмняваме Божията слава. Тъкмо напротив, почитайки светците, ние се учим така да служим на Бога, както те са Му служили, и чествайки ги, прославяме още повече Бога, Който е дивен в Своите светии! (Пс. 67:36 – по слав. текст).

Що са светиите, ако не най-великото творение на Бог! Защото те са се издигнали до светост само благодарение на Неговата всемогъща помощ, която ги е изваяла така, че да станат изящни образци на християнско съвършенство! Никой светец не приписва на себе си своите достойнства, а казва подобно на св. Ап. Павел: „С благодатта на Бога съм това, което съм” (1 Кор. 15:10). Божиите угодници не ни откъсват от Бога, а ни водят към Него. За тях смисълът на живота е бил Христос. Ако им подражаваме, и за нас Христос ще стане център и смисъл на живота ни. Светците са ония духовни образци, които със своите съвършенства ни напомнят за Всесъвършения – за Бога!

Ако застанем пред едно планинско езеро, в чиято гладка повърхност се оглежда снежното чело на някой красив връх, или ако съзерцаваме някой дивен слънчев залез, при който горят в злато и пурпур натрупаните на запад облаци, ние неволно ще извикаме: „Боже, колко си велик!” Тъй от съвършенствата на земните картини ние заключаваме за съвършенствата на техния небесен Създател. Но това идолопоклонство ли е? Трябва ли да кажем: „Не гледайте тия земни хубости! Те засенчват Бога!” Не е ли тъкмо обратното вярно, че те ни откриват Божието величие, според думите на св. Ап. Павел, че онова, що е невидимо у Бога, сиреч вечната Му сила и Божество, се вижда от създание мира чрез разглеждане творенията (Рим. 1:20). Тъй е при светците. Като разучаваме живота им, като ги почитаме и обичаме, като идваме близо до тях, ние занемяваме от възхита пред величието Божие, което се разкрива пред техните дела! Запленени от красотата на тяхната светост, ние по-лесно можем да почнем да им подражаваме. А чрез подражанието им ние все повече и повече обикваме Бога и Му служим от сърце, както те са Го обичали и са Му служели. Тъй почитането на светците довежда до истинското богопочитание. Затуй култът към светците не е нарушение на втората Господня заповед.

Библията

Буквално преведено на български „библия“ значи книга на книгите. Това е най-разпространяваната книга в цял свят. И не случайно. Библията, наричана още Свещено Писание, съдържа в себе си началото на историята на човечеството от Сътворението, а после и история на иудейския народ. Многобройни археологически и научни открития доказват историческата достоверност на Библията.

Самата Библия се състои от две части – Стар и Нов Завет. Старият завет представлява нещо като история на иудейския народ, пророчества, псалтир. Новият Завет описва живота на Иисус Христос и Неговите ученици. Състои се от 4 Евангелия (на Матей, Марко, Лука и Иоан), Деяния на св. апостоли и Откровението на Иоан.

Библията като боговдъхновена книга, е основата на християнството. Всеки християнин трябва да прочете поне Евангелието, за да знае в Кого вярва и как трябва да живее. Ветхият завет има по-суров характер като поучения и заповеди и като цяло се разпростира върху делата на човека, докато в

Новия завет освен на делата, се набляга и на помислите, защото ние грешим и в мисълта си, освен в делата си.  За това и за християнина е препоръчително да се запознае първо с Новия Завет и после със Стария.

Това, което е казано в Библията, не винаги може да се разбира буквално, тъй като в нея е събрана Божията мъдрост, която не всеки може да прозре и разбере. Не е желателно човек самоволно да тълкува Светото Писание, защото няма нужната опитност и мъдрост, няма я духовността, която би му помогнала да разбере правилно Божието слово.

За Библията може да се говори много и пак няма да е достатъчно. Може да се извадят хиляди доводи за достоверността на съдържанието й и пак ще има хора, които ще я пренебрегват. И нищо чудно, щом е имало хора, които са живели в Христово време и не са Го приели в сърцата си…

Все пак, всеки сам избира в какво и на кого да вярва, никой не бива да бъде каран насила да променя разбиранията си. Но би било добре да знае какви ще са последствията от такъв свободен избор.

Чудеса пред очите ни

Всъщност, истинските православни християни са малко. Както и изобщо вярващите. Това е така, може би защото не е удобно да си вярващ в днешно време, твърде много ще се иска от теб, а най-често на теб нищо не ти се дава. Иисус Христос е приготвил рай за тези, които искат да тръгнат с Него и да жертват удобствата си, а тези, които не искат да дадат нищо от себе си мрънкат – ама защо няма и за нас и колко било несправедливо!

Отдели един час от скъпоценното си време и погледни това, което ти предлагам. Обещавам ти, че няма да съжаляваш.

http://blip.tv/file/3011726/

За иконите в православието

При всяка следваща среща на братята близнаци Верин и Неверин, те малко или много засягаха въпроси, свързани с вярата на Верин. Не заради желанието на майка им да го отучи от религиозността му, или за да се заяжда, просто всичко това беше толкова далеч от света на Неверин, че той нямаше как да не проявява интерес към него. Но само толкова. И през ум не му минаваше, че тези неща, за които говори брат му, са истината. Това, всъщност, го разбра доста по-късно.

Та веднъж стана на въпрос за това, че православните сами нарушавали една от десетте Божии заповеди, а именно: „Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи„(Изх.20:4-5)

Православният христинянин, почитайки иконите, които са такова изображение според Неверин, се  кланяли на идол. Но, на кратко, той не бе обърнал внимание на няколко важни неща.

1.Казано е – не си прави кумир, сиреч идол. Какво е идол? „Изображение на божество, което не съществува, но което се представя за съществуващо и което иска да измести истинския Бог. Идолът следователно е измама, лъжлив образ на лъжливо божество, бесовска хитрост, с която се цели отклоняването на човеците от истинския Бог.“ Т.е. кумирът е изображение на нещо лъжливо, неистинско.

Тогава богоотстъпление ли вършим ние, когато си украсяваме храмовете и молитвените кътчета с икони и се молим пред тях? Не, защото ние не превръщаме иконите в идоли и не ги почитаме заради самите тях, а заради ония свещени образи, които те представят. А те представят не като идолите нещо, което не съществува, а напълно верни съществуващи лица или събития. Следователно, иконата не въвежда в измама, както идолите, а говори на сърцето нещо истинно и вярно. Идолът е божество. А иконата не е божество,  но образ, който ни представя Бога, ангелите и светците, или картина, която ни рисува някои свещени събития.

2. Хубаво, казал после Неверин, иконите не са идол, защото изобразяват нещо, което е истинско, според вас, а не е измислица, и защото това нещо наистина е вашият Бог, или там светиите, или когото изобразяват иконите и вие не се кланяте на дървото, или изобщо на самия предмет, както идолопоклонниците се кланят на златния телец, примерно, а се кланяте на Този, Който е изобразен. Ама все пак, всичкото това кадене пред иконите, молитвите пред иконите, паленето на свещи пред иконите, кланянето и целуването дали пък не е някак си наистина само заради самата икона? Защото Бог едва ли е в това дърво?

Всъщност, всички тези външни, телесни действия, които правят вярващите пред иконите, са проявление, или би трябвало да бъдат проявление на вътрешното чувство. Нормално е вътрешното чувство да има външно проявление. Сам Иисус Христос е коленичил и е падал на лицето си в молитва – това е външното проявление на вътрешното Му молитвено състояние. Така и вярващият се кланя и целува иконата.  А относно каденето на тамян, паленето на свещи и кандила – това е било заповядано от Бога с изрични заповеди за горене светилник отвън завесата на Ковчега (Лев.24:2-4), за кадене тамян на жертвеника (Изх.30:7), за почитане на светините и пр. Всичко това като Божия наредба е минало от ветхозаветната Църква към новозаветната. „Както Моисей и Аарон са се кланяли пред Ковчега на завета и пред херувимите и не са били идолопоклонници, защото са се молили не на тия вещи, а на Бога, тъй и ние, православните християни, се кланяме на свещените икони, изобразяващи Бога и Божиите угодници, кадим пред тях тамян, палим свещи и кандила и не сме идолопоклонници, защото се молим не на веществото на иконите, а на Бога и на светците, които те изобразяват. Идолопоклонници бихме били ние, ако боготворехме иконите. Ние обаче не ги боготворим, а ги почитаме като светини!

3. Всъщност, това, за което говорели двамата тогава, било за втората Божия заповед, която е дадена на евреите след напускането им на египетските предели. Дори в момента, в който Мойсей получавал скрижалите с написаните на тях заповеди, еврейският народ си бил направил златен телец – кумир, на когото да се кланя. По-късно, когато населили Обетованата земя, евреите не веднъж се поддавали от съседните езически народи и изоставяли служението на истинския Бог и се кланяли на измислени идоли и божества, като на някои дори принасяли в жертва синовете и дъщерите си. В тази Божия заповед от стария завет се е имало предвид изобразяването и почитането именно на такива езически измислени божества. В днешно време също има идолопоклонство, но неговият характер е малко по-различен.

4. Когато си загубил скъп човек, или просто не е покрай теб, а ти липсва и имаш нужда от него, странно ли е да съзерцаваш снимката му, да я държиш до сърцето си, да я целуваш, или просто да я поставиш на работното си място? Когато целуваш хартията ти не мислиш за нея, а за този, който е изобразен на нея, нали? Същото е.

5. Счита се, че св. ап. и евангелист Лука е дал началото на иконописта с иконите, които е нарисувал на Майка Богородица и св. апостоли Петър и Павел. След като изобразил св. Дева Мария с Младенеца, той й занесъл иконите и тя ги благословила.

http://www.pravoslavieto.com/life/10.18_sv_ev_Luka.htm

Използвани са цитати от „Вяра, Надежда, Любов“, макариополски еп. д-р Николай, архим. д-р Серафим (Алексиев)