По какво да познаем християнина?

В днешно време грубо казано има два вида християни – едните са такива само на думи, те претендират, че са силно вярващи, но всъщност делата им показват, че са далеч от християнската вяра, и другите, които не е нужно да съобщават „Аз съм православен християнин.“ – делата им сами говорят за тях. Всъщност има и трети – тези, които искат да бъдат като истинските християни, но им е още трудно да преодолеят гордостта и греховете си. Техните дела най-често са обратни на това, което проповядва християнството, но тези хора искрено искат да се променят и поправят.

Ето някои от признаците, по които можем да познаем дали човекът срещу нас наистина е християнин.

1. Всеки християнин обича своя Бог.

Да обичаш своя Бог значи да спазваш заповедите, които Той е дал.

Ако Ме любите, опазете Моите заповеди“ (Йоан 14:15)

Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме люби“ (Йоан 14:21)

Който Ме не люби, не спазва словата Ми“ (Йоан 14:24)

2. Всеки християнин обича брата си (ближния).

3. Християнинът няма разпри с другите, не изпитва злопаметство и омраза срещу братята си, но дори ако се скарат, той се помирява с тях.

4. Християнинът не гледа с любопитство и страстно пожелание.

Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.“ (Мат. 5:28)

Защото всичко, що е в света – похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят. И светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.“ (1 Йоан 2:16-17)

5. Християнинът не се кълне нито истински, нито лъжливо.

6. Християнинът не е отмъстителен, нито въздава зло за зло.

7. Християнинът не ходи по съдилища за разрешаване на спорове.

8. Християнинът не осъжда.

9. Християнинът прощава грешките на ближния си.

10. Християнинът дава милостиня, моли се и пости, но не лицемерно, за да го хвалят хората, а само заради Бога.

11. Християнинът се грижи за придобиване не на земните, а на небесните скъровища.

12. Християнинът не се грижи за земните блага, нито обича света и светските неща, а търси вечните и небесни блага.

13. Християнинът не е горд, а смирен и обича смирено.

14. Християнинът понася с търпение всички скърби, в които изпада.

15. Християнинът не се отдава на светски грижи и материални наслади, нито живее безгрижно  и в духовна леност, но е винаги духовно бодър и готов, очаквайки часа на смъртта и Божия съд.

16. Християнинът се кае непрекъснато от дълбочината на душата си.

17.Християнинът, ако не надмине в добрите дела праведниците от Стария Завет, не ще влезе в царството небесно. И ако греши, ще бъде осъден по-тежко от неверниците.

А оня слуга, който е знаял волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаял и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всекиго, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква. (Лука 12:47-48)

Ония, които без закон са съгрешили, без закон и ще загинат; а ония, които при закон са съгрешили, чрез закон ще бъдат съдени. (Рим. 2:12)

За тях би било по-добре, да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се върнат назад от предадената тям свята заповед. (2 Петр. 2:21)

/взето от една брошурка за преп. Никодим Светогорец/